Zamówienia

Podczas importu zamówień jednostką po stronie portalu Allegro jest „formularz dostawy” a po stronie DGCS System jest to zamówienie. Jako dane zamówienia importowane są więc wszystkie dane, które znajdą miejsce w zamówieniu DGCS system.

Podczas importu dane z formularzy dostawy są zapisywane wg następującego klucza

Numerem zamówienia jest numer formularza dostawy w Allegro. Ten numer zamówienia jest również identyfikatorem zlecenia w przypadku ponownej synchronizacji tych samych danych.

Data zamówienia jest datą wypełnienia formularza dostawy.

Dane kontrahenta są danymi do faktury z uwagi na ewentualną konieczność jej wystawienia lub dane do wysyłki, jeśli klient nie zaznaczył potrzeby posiadania faktury VAT. Niestety w DGCS System nie ma obecnie miejsca na dodatkowe dane kontrahenta osobno na adres wysyłki i dane do faktury.

E-mail kupującego jest pobierany bezpośrednio z jego danych.

Pozycje zamówienia – szczegóły dotyczące pozycji zamówień opisano w punkcie Pozycje zamówień.

Wybrany sposób dostawy oraz jego wartość trafia zawsze jako ostatnia pozycja zamówienia. Jako stawka VAT podpowiadana jest najwyższa stawka VAT towarów znajdujących się na zamówieniu.

Jako indeks dla pozycji przesyłki wpisywany jest indeks towaru z kartoteki o nazwie identycznej jak wybrany sposób dostawy o ile taki zostanie znaleziony.

Forma dostawy jest również prezentowana w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma dostawy” i jest to dokładny opis otrzymany z Systemu aukcyjnego.

Wybrany sposób zapłaty jest prezentowany w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma zapłaty” i jest to dokładny opis otrzymany ze sklepu.

Podczas importu danych z zamówienia wybrana w sklepie forma płatności jest analizowana pod kątem powiązania jej ze słownikową formą płatności DGCS Systemu. Ma to na celu ustalenie terminu płatności oraz późniejszą obsługę generowania płatności dla rozrachunku.

Pobrana ze sklepu nazwa formy płatności jest przyrównywana do form słownikowych w poniższej kolejności. Pierwsza, prawidłowo określona jest zapisywana jako właściwa na zamówienie. Pozostałe przypadki nie są wtedy analizowane.

  1. Nazwa formy płatności ze sklepu jest równa formie płatności w słowniku.
  2. Jeśli jest określony kontrahent zamówienia to pobierana jest domyślna forma płatności kontrahenta
  3. Wyszukiwana jest w słowniku taka forma płatności, która zawiera w swojej nazwie nazwę formy pobranej ze sklepu np: jeśli w słowniku mamy kilka form np: „Przelew – 7 dni” i „Przelew – 14 dni” i ze sklepu otrzymamy „Przelew” to zostanie przypisana najstarsza z form ze słownika np: „Przelew – 7 dni”.
  4. Pobierana jest domyślna forma płatności podana w konfiguracji ogólnej systemu [Konfiguracja] -> [Ustawienia ogólne] -> [Parametry] -> [Wystawianie dokumentów] -> [Domyślna forma płatności]

Podczas porównania wielkość liter nazwy nie ma znaczenia.

Status zamówienia jest przenoszony w formie oryginalnej z systemu aucyjnego i jest również dostępny w części nagłówkowej zamówienia.

Kwoty w pozycjach zamówień są cenami brutto.

Sposób obliczania VAT ustawiany jest wg brutto.