Status formularza dostawy

Z uwagi na specyfikę działania aukcyjnego status formularza dostawy ma wpływ na proces synchronizacji. Jeśli w formularzu znajduje się status płatności „zakończona” lub „anulowana” to taki formularz jest w całości importowany do kartoteki zamówień jednak nie jest już poprawiany. Podczas synchronizacji takich formularzy analizowane są tylko podstawowe informacje na temat zamówienia natomiast nie są przetwarzane dane kontrahenta i pozycji. Pozwala to na znaczące przyspieszenie całego procesu synchronizacji pomijając zamówienia, które już są zaimportowane i nie wymagają kolejnych aktualizacji.

Podobnie się dzieje jeśli wybrana formą płatności jest pobranie lub zwykły przelew Formy płatności, których system aukcyjny nie jest w stanie zweryfikować czy zostały wykonane. Takie formularze system aukcyjny uważa za zakończone i nie pozwala na ich dalsze modyfikowanie.

Jeśli by jednak zaistniała konieczność ponownego importu takich zamówień to ich usunięcie z kartoteki spowoduje ich ponowny import z systemu aukcyjnego.

Dodatkowo do powyższych ustaleń w parametrach synchronizacji można określić zakres pobieranych zamówień zmieniając wartość parametru „Import zamówień bez zakresu na status”.