Autoryzacja w serwisie Allegro

Nowa wersja API serwisu Allegro wymaga dodatkowej autoryzacji aplikacji, która może pobierać dane w imieniu użytkownika. W tym celu w parametrach synchronizacji znajdują się parametry, które należy uzyskać bezpośrednio ze stron Allegro.

Parametry te można pozostawić puste a podczas próby pierwszej synchronizacji pojawi się monit z prośbą o ich pobranie.

Należy wejść na stronę https://apps.developer.allegro.pl i zarejestrować aplikację z danymi jak poniżej.

Po kliknięciu w klawisz „Zarejestruj nową aplikację” pojawić powinien się formularz rejestracji aplikacji.

Podana nazwa aplikacji nie ma znaczenia i jest tylko informacją dla nas co to za aplikacja. Po kliknięciu „Dalej” otrzymamy dane dostępowe w postaci „Client ID” oraz „Client secret”.

Dane te należy wpisać do parametrów synchronizacji.

Kolejnym krokiem jest autoryzacja aplikacji aby mogła pobierać dane w imieniu użytkownika.

Należy wejść na podaną w komunikacie stronę. Zalogować się jako użytkownik, z konta, z którego będziemy pobierać dane i potwierdzić powiązanie aplikacji z kontem.

Po kliknięciu dalej można wrócić do DGCS Systemu, zatwierdzić komunikat a program rozpocznie synchronizację.

Cała procedura może wymagać powtórzenia jeśli synchronizacja nie była wywoływana w przeciągu ostatnich 30 dni.

UWAGA! Po zmianie hasła logowania na konto Allegro jeśli synchronizacja nie może poprawnie zalogować się do serwisu należy ponownie przeprowadzić procedurę autoryzacji aplikacji. Najwygodniej w tym celu wyczyścić parametry „Client ID” i „Client Secret” i powtórzyć synchronizację. Wtedy program podpowie na jaką stronę należy wejść aby wykonać synchronizację.