Import definicji towarów

Import definicji towarów jest naturalnym rozwinięciem procedury synchronizacji cennika. Na podstawie danych zawartych w aukcji tworzone są definicje towarów w kartotece towarowej DGCS System. Importowane są tylko podstawowe dane (takie jak nazwa towaru i cena) ponieważ dane w serwisie aukcyjnym mają w większości formę opisową oraz brak jest jakichkolwiek parametrów księgowych.

Indeks towaru podczas importu powstaje na podstawie znalezionego w opisie aukcji kodu kreskowego numeru EAN/ISBN wg zasad wyszukiwania opisanych w punkcie identyfikacji towaru na zamówieniu „Identyfikacja wg Indeks towaru (EAN) w polach opisu przedmiotu”. Jeśli żaden kod kreskowy nie zostanie odnaleziony to za indeks towaru zostanie przyjęty identyfikator aukcji.

Import definicji towarów może przydać się jeśli chcemy napełnić danymi słownik definicji towarów na podstawie działającego już od pewnego czasu konta w serwisie aukcyjnym. Otrzymane definicje towarów należy uzupełnić danymi o towarze i poprawić parametry księgowe.

Parametr wskazujący na magazyn jest wykorzystywany do powiązania importowanej definicji z tym magazynem. Wszystkie nowe definicje będą widoczne w podanym magazynie.

Przy ponownej synchronizacji definicje wcześniej zaimportowanych towarów nie są modyfikowane aby zapobiec przypadkowej utracie danych.